Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Roklubben Stevns 2021

Indkalder til generalforsamling torsdag den 18. februar kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til

bestyrelsen på mail, roklubbenstevns@roklubbenstevns.dk

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter anbefaling fra vores organisationer indkalder vi til generalforsamling iflg. vedtægterne. Vi er dog allerede nu nødt til at tage forbehold for covid19 restriktioner og forberede på at generalforsamlingen kan blive udsat eller afholdt virtuelt.

Bestyrelsen 

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950