Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Standerhejsning

Medens vi venter på mere genåbning, har en lille gruppe i strålende formiddagssol og under hensyntagen til corona restriktioner i dag hejst Roklubbens stander og således markeret, at der er liv i Roklubben Stevns. Vi må dog vente lidt endnu inden vi overgår fra vinterroning til sommerroning. Ro chefen noterer på tavlen i bådhallen når vandtemperaturen har nået 10 grader.

Og så håber vi, at regering og sundhedsmyndighederne finder det forsvarligt at fremrykke åbning og lempe forsamlingsforbuddet – vi følger det tæt

De bedste hilsener

Formand Ivan Hansen

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950