Flere muligheder for at ro & Instruktion af nye roere

Foruden morgen- og formiddagsroning bliver det nu også muligt at ro om aftenen.

Aftenroningerne er tiltænkt både erfarne og helt nye roere – og det vil være muligt at ro inrigger og coastal.

Der vil være instruktører og styrmænd til alle aftenroningerne, så nye og uerfarne roere kan komme på vandet

Aftenroning:

Mandage kl. 17:00-18:30

Torsdage kl. 19:00-20:30

Mødetid: 10 min før

Mødested:

Bådhallen

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram