Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmesideIndmeldelse i Roklubben Stevns sker ved at dobbeltklikke på fanebladet "Tilmelding" i topmenuen, hvor du vælger det kontingent, som svarer til din alder eller et familiekontingent. 

Du opretter herefter din profil og foretager betaling med dankort.

 
Kontaktpersoner ved indmeldelse: 
Finn Møller .. tlf. 4042 2733, Hanne Munk .. tlf. 3025 8002 og Birgit Litrup .. tlf. 24820993. 
som skal kontaktes for aftale om introduktionsmøde og udlevering af nøglebrik. 

Nøglebrikgebyr kr. 100,00 og indmeldelsesgebyr kr. 100 skal erlægges på intromødet.

Medbring indendørssko.

 
-----

Udmeldelse af Roklubben Stevns skal ske skriftligt .. jf. foreningens vedtægter .. til klubbens kasserer .... på foreningens mail: roklubbenstevns@roklubbenstevns.dk
 
 
Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent refunderet ved udmeldelse.
 
Er et medlem i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen udelukke det pågældende medlem med 8 dages skriftligt varsel.
 

 
 Morten Haugaard
Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns .