Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Baderum og energitiltag

Efter drøftelse på årets generalforsamling samt i relation til vores vedtægter §3 der handler om: Rettigheder, pligter og medindflydelse sætter vi nu gang i opsamling af gode ideer.

Der er udarbejdet to svar blanketter, en til forslag omkring eventuelle energiforbedringer og en til ønsker og forslag omkring eventuel renovering af baderum. Respons blanketter kan hentes i Klubben hvor de ligger på bordet under pokalskabet. Her findes ligeledes skitser over henholdsvis baderum og klubhus. (Hvis du ønsker svarblanketter i Word format sender vi gerne)

Ud fra devisen: Alle forslag er velmente, modtager vi gerne dine ideer til:

  • Baderummenes indretning og materialer
  • Forslag til energiløsninger el. forbedringer
  • Er der noget du kan være behjælpelig med. F.eks hvis du har erfaring med projekter, er god til fondsansøgninger el. praktisk arbejde.

Skriv gerne hvad det er du ønsker at opnå med dit forslag

Forslagene lægges i postkassen lige inden for hoveddøren frem til 15. april. Herefter vil bestyrelsen eller projektgruppen udarbejde et idekatalog til det videre arbejde.

Bestyrelsen

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns .