Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Ordinær generalforsamlingen i Roklubben Stevns.

Jf. foreningens vedtægter § 6 fremsendes hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roklubben Stevns onsdag den 28. februar 2018 kl. 1900 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Målsætninger for den kommende sæson.

5. Fastsættelse af kontingent. Note 1.

6. Indkomne forslag. Note 2.

7. Valg til bestyrelsen.


Klaus Kroll (Formand) ............... modtager ikke genvalg.

Ulrikke Nissen (Materialforvalter)... modtager ikke genvalg.

Susanne Lie (Sekretær) ............... modtager ikke genvalg.

Anders Møller Hansen (Rochef)........modtager genvalg.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

nr. 1 Fie Nissen................modtager ikke genvalg.

nr. 2 Kim Knudsen ..........modtager ikke genvalg.

Valg af 2 bilagskontrollanter samt 1 bilagskontrollantsuppleant.

Hanne Munk Jensen .. (bilagskontrollant) .. modtager valg.

Mogens Hansen.... (bilagskontrollant)... modtager valg.

? (bilagskontrollantsuppleant)


8. Eventuelt.

Note 1. Nye k
ontingentsatser


- senior kontingent .. +18 år .. 350 kr. for 91 dage. NYT forslag 375 for 91 dage.


- senior helårskontingent .. +18 år ... kr. 1.400,00 for 365 dage. NYT forslag, 1500 kroner for 365 dage.


- familie kontingent .. kr. 740,00 for 91 dage. NYT forslag 790 kroner for 91 dage.


- junior kontingent .. 10 -18 år .. kr. 230 for 91 dage. NYT kontingent, 250 kr. for 91 dage.


- mini kontingent .. 0 - 9 år .. kr. 50 for 182 dage. NYT Kontingent 75 kroner for 182 dage.Note 2. Ingen Indkomne forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen på vores Email onsdag den.14-02-2018.
For god ordens skyld skal det oplyses, at indkaldelsen til generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter også er annonceret i Stevnsbladet lørdag den 23. januar 2018.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950