Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Et af Roklubbens medlemmer gjorde for et par år siden bestyrelsen opmærksom på, at brandsikkerheden ikke levede op til lovens krav i forhold til overnattende gæster og store arrangementer. To forhold gjorde det næsten uoverstigeligt at gå i gang. Økonomien selvfølgelig og ikke mindst det store arbejde der ligger i sådan et projekt med udarbejdelse af tegninger, indhentning af tilbud, udarbejdelse af plancher og instruktioner, økonomiberegning og ansøgningsproces til Stevns kommune. Stevns Brand fond lage et solidt fundament med et støttebeløb på 150.000 kr. og Tom Ebling har med stort engagement påtaget sig udarbejdelse og styring af projektet.

Tak for det generøse tilskud fra Brandkassen og tak til Tom for hans store indsats med at fuldføre brandsikring af Roklubbens bygning

Bestyrelsen

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950