Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Sorø regatta og turistundersøgelse

Hvis du har lyst til at overvære en rigtig regatta, så er det den kommende weekend 6-7. juli i Sorø. Begge dage fra kl. 8.00 til 18.00. Lørdag er der 3 starter i indledende løb fra kl. 8.20 og 2 starter fra kl. 10.00. Søndag er der 3 starter fra kl. 9.00, en start 14.13 og igen 16.24. dertil regner vi med at en del af ”ungerne” kvalificerer sig til finalepladser. Gå efter Roklubbens Beach flag , der er altid kaffe på kanden. Hvis du har lyst til at deltage i aftenspisningen lørdag er der tilmelding til Jørgen på tlf. 24690812.

Stevns kommune har bedt Roklubben om at varetage en brugerundersøgelse blandt besøgende ved Stevns fyr, Højeruplund og Rødvig. Roklubben skal bemande 1 ipad hvert sted 4 dage fra slutningen af juli. Bestyrelsen har besluttet at honoraret skal gå til sociale arrangementer for ungdomsroerne. Vi forventer derfor at de unge i videst muligt omfang danner par med en voksen. Når vi over 300 besvarelser, er der en mulig bonus i vente. Gi en hånd – send en sms til Ivan på 21251298 eller mail ivha2198@gmail.com, jeg sørger for vejledning og instruktion efter den 26. juli.

Husk der er instruktion for nye roere hver mandag og tirsdag, samt inrigger roning for frigivne onsdag, bare mød op kl. 19.

God sommer

Ivan Hansen, formand

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950