Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Dagsorden til generalforsamling den 27. februar kl. 19.00 i klubbens lokaler

§ 06.4 Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Målsætninger for den kommende sæson.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag. Supplement til vedtægternes § 06.4 markeret med rød tekst

    § 06.4 Den ordinære generalforsamling vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af        bestyrelsen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1 stemmeberettiget medlem sættes under afstemning.

     Generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

7. Valg.

8. Eventuelt.

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950