Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Kære medlemmer

I denne for os alle sammen så uvante situation, er der ikke ret mange, som har indsigt og kompetence til at træffe de rigtige beslutninger. I første omgang har bestyrelsen valgt at følge de af regeringen udstukne retningslinjer, samt at følge de anvisninger som idræts organisationerne anbefaler. Vi kunne alle ønske at det var anderledes eller måske lidt lempeligere. Det håber vi at der bliver mulighed for snart. Vi følger situationen dag for dag, er i dialog med idræts organisationerne, og er klar til at lukke dørene op så snart anbefalingerne lempes. Med hensyn til indbetalt kontingent, så er det bestyrelsens holdning, at vi i fællesskab og solidaritet accepterer at vi ikke får ret meget for det indbetalte kontingent pt. vores administrative system er ikke geret til at give rabatter eller udskyde kontingentopkrævning og vi har trods alt stadig lidt udgifter til huset og kreditforening: Det sparede kommer os alle til gode senere. OG det varer forhåbentlig ikke for længe. Ad ovennævnte er den på tavlen og i årsberetningen annoncerede standerhejsning udskudt indtil videre. Bestyrelsen ”sidder med kalenderen i hånden” og er klar til at skyde ro-sæson i gang og åbne dørene så snart det er muligt.

Bestyrelsen 
Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950