Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Standerhejsning og mulighed for roning med restriktive begrænsninger

Sundhedsstyrelsen har nu givet grønt lys for udendørs idrætsaktiviteter. Men forventning om vejledninger fra Dansk Forening for Rosport drøftede bestyrelsen emnet på bestyrelsesmødet den 20. april. Nedenfor vil det fremgå, at roning bliver muligt i mindre grupper under restriktive forhold. Sundhedsstyrelsens vejledninger åbner IKKE op for indendørs aktiviteter under nogen form på denne side af 10. maj.

Bestyrelsen (og kun bestyrelsen) hejser Roklubbens Stander torsdag dag den 23. april kl. 17.30 hvorefter ungdommen går på vandet roning er herefter muligt fra fredag morgen under følgende omstændigheder:

Det forventes at alle roere inden fremmøde i klubben har set DFfR´s instruktionsvideo om rengøring af både og personlig hygiejne: https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4

Myndighedernes generelle anbefalinger er:


Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre

Ingen deltager mod egen vilje

Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.

Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.

Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.

Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.

Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra og bader hjemme.

Er klubbens bestyrelse i tvivl om, hvad der er optimalt i særlige situationer opfordres klubbestyrelser til at benytte et forsigtighedsprincip.

Følgende bådtyper må benyttes

Singlesculler

Dobbeltsculler (fast makker eller familie)

To års inrigger (faste makkere eller familie)

Coastal både (C1 og C2)

(faste makkere eller familie i bådtyper med mere end én roer)

Under overholdelse af følgende forholdsregler

Der vil være adgang til bådhallen via hoveddøren med nøglebrik. Ingen adgang til lokaler på 1. sal

Hænderne af sprittes inden adgang til bådhallen ved indvendig dør eller ved rulle port

I bådhallen må man Max være 3 personer(1 bådhold)ud for hver port.

Der kan trænes i små og faste grupperinger. Man bør prioritere faste ro partnere.
DFfR anbefaler faste grupperinger a op til 3 personer.

Man bør anvende forskudt træningstid.

Der må max. klargøres eller afrigges/vaskes 2 både(max 6 personer)på pladsen for klubben ad gangen

Kun et bådhold(max 3 personer) på bådebroen ad gangen

Benyttes toilet skal der afsprittes efter hvert besøg. Start med dørhåndtag, herefter cisterne og toiletbræt. Afslut med håndvask.

Man bør møde op omklædt og bade hjemme for at undgå smittespredning.

Ophold og opbevaring i omklædningsrummene må ikke finde sted

Man holder afstand til hinanden i henhold til myndighedernes påbud.

Man forsamles ikke i grupper på 10 eller derover i henhold til myndighedernes påbud. Du kan evt. sidde og vente ved de opstillede bord-bænkesæt (med afstand)

Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter ro turen. Brug IKKE brun sæbe eller håndsæbe. Brug opvaskemiddel som er fedtopløselig. Husk desuden at rengøre rengøringsredskaber. Se DFfR´s video om god håndhygiejne til inspiration.

Der er adgang til af spritning eller/ og håndvask med sæbe i bådhallen i henhold til myndighedernes påbud.

Klubredningsveste skal så vidt muligt benyttes af én person. Skriv dig på den ophængte liste og kun du benytter den redningsvest.

Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning.

Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. Af sprit berøringsflader. (styrmandens ansvar)

Bestyrelsen henstiller på det kraftigste, at alle efterlever ovenstående vejledninger, Det er den bedste metode til at bane vejen for yderligere lempelser udendørs og for at lukke op for indendørs aktivitet igen efter 10. maj. OG forudsætningen for at undgå opbremsning el. nye stramninger.

· E

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950