Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Kære medlemmer

Yderligere åbning af foreningslivet den 21. april har desværre ikke den store betydning for os i Roklubben Stevns

Vores ungdomsroere kan nu træne indendørs, hvis vejret ikke er til udetræning eller roning på vandet

For 70+ og indendørs træning hvor der er krav om corona pas, er det ikke afklaret hvem der bærer det juridiske ansvar for overholdelse, så vi må vente lidt endnu.

Vi savner svar på om 70+ frit kan motionere, hvordan vi skal administrere max. 10 personer (selvom der nok ikke vil være så mange i huset ad gangen). Det er stadig ikke muligt at

DIF anbefaler at vi følger dagligt med på deres hjemmeside, idet idrætsorganisationerne har anbefalet til selvjustits på corona pas ordningen og der kommer yderligere retningslinjer op til 6. maj hvor det er intentionen at give mere los for aktivitet i foreningerne.

Bestyrelsen 

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950