Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Dagsorden til generalforsamling den 10. februar kl. 19.00 i roklubbens lokaler

§ 06.4 Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Målsætninger for den kommende sæson.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

8. Eventuelt

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns .