Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Dagsorden til generalforsamling den 28. februar kl. 19.00 i roklubbens lokaler

 

§ 06.4 Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Målsætninger for den kommende sæson.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

    Jørgen Bakkeskov Andersen, modtager genvalg

    Jannie David, modtager genvalg

    Anja Raahauge, modtager genvalg

8. Eventuelt

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns .