Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Fællesspisning i roklubben mandag d. 27. marts

- Vi skiftes til at lave mad og vi deles om udgifterne.

Else, Sonja og Anne-Grethe står for maden denne aften

Max 25 personer

Tilmelding senest d. 23. marts via roklubbens hjemmeside

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns .