Roklubben Stevns


Indkalder til generalforsamling tirsdag den 28. februar kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på mail, roklubbenstevns@roklubbenstevns.dk, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Vel mødt

Bestyrelsen

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram