Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Roklubben Stevns


Indkalder til generalforsamling tirsdag den 28. februar kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på mail, roklubbenstevns@roklubbenstevns.dk, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Vel mødt

Bestyrelsen

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns .