Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Roklubben Stevns

Indkalder til generalforsamling tirsdag den 15. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til

bestyrelsen på mail, roklubbenstevns@roklubbenstevns.dk, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag indkommet til behandling på den ordinære generalforsamling i februar behandles den 15. juni

Overstiger tilmeldingerne det antal personer som må være i den store sal, vil bestyrelsen finde alternativt lokale.

Tilmeld dig her: Klubmodul.dk - Nem klubadministration (roklubbenstevns.dk)

Senest den 1. juni

Har du problemer med tilmelding kan du få hjælp af:

Louise Løkke Jørgensen tlf. 40250751, llj@post.tele.dk

Eller Finn Møller tlf. 40422733, stevns-leasing@mail.dk

Vel mødt

Bestyrelsen

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950