Kære ALLE medlemmer af vores frivillige forening

Roklubben Stevns

Før corona havde vi tradition for at indkalde til rengørings dag før vintersæson og sommersæson. Det har af gode grunde ikke været muligt, men en del opgaver er udført af medlemmer som alene eller i små grupper har kunnet bidrage. Sidste vinter tog en gruppe sig af pokaler og ophængning af skab, en anden stor gruppe gik i kast med hovedreparation af ”Klinten”.

Det er jer medlemmers forening hvor I som medlemmer gør Roklubben Stevns til det den er, og dermed bidrager til begrebet ”Frivillig forening”. Bestyrelsens tanke er at så mange som muligt bidrager til huset og foreningen. Roerne sørger for bådene, motionisterne bidrager til motionsrummet, bordtennis til vedligehold af deres udstyr o.s.v.

Med erfaring fra sidste vinter hvor flere opgaver blev udført torsdag formiddag vil bestyrelsen bidrage med franskbrød og ost hver torsdag formiddag kl. ca. 10.30 og håber at øvelsen vil styrke det sociale fællesskab på tværs af foreningen.

Vi er bevidste om, at det ikke er muligt for alle og at alt nødvendigvis ikke skal udføres torsdag formiddag. Derfor kan bidrag á lá torsdag formiddag  aftales med formanden, hvis en gruppe foretrækker et andet tidspunkt.

Opgavelisten hænger på opslagstavlen. Skriv jer på og/eller kom til møde tirsdag den 22/11 kl. 19.00

Bestyrelsen

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram