Klik på logoet for at gå til sponsors hjemmeside

Kom til foredrag i Roklubben tirsdag d. 26. april kl. 19:00 og hør Alex fortælle om Rødvig, og omegns historie, fra Skanse-befæstningen og 300 år frem.

Röoe Wig - En Historiefortælling understøttet af Landkort, Billeder, Luftfoto og små anekdoter om hvorledes Rødvig opstod og udviklede sig.

Uddrag af Agenda:

· Kalksten udvindes ved Kulsti Rende af Slaver & Straffefanger for at bygge Skanser.

· Industrimand Joachim Irgens ( ”Jürgens” ...penge Matador) køber Gjorslev og Højstrup, …går senere konkurs, og Panthavere fra Amsterdam overtager Godser på Stevns.

· Dronning Charlotte Amalie køber samtlige Godser på Stevns (undtagen Jullinge), som en slags ”Hobby”.

· Prins Carl arver Højstrup og Vemmetofte, og flytter ind efter renovering sammen med søster Prinsesse Sophia Hedvig …omdanner senere Vemmetofte Gods til adeligt Frøkenkloster.

· 2 Fiskerhuse opføres af Prins Carl ved Højstrup Hestehave, tæt ved skel mod Lille Heddinge sogn.

· Ladeplads for Lille Heddinge ved mindre Stenmole og Ankerplads ved ”Dynen – Studen – Truille”.

· Bolig og Toldgodsbygning til Strandtoldbetjent, og Lodshus medfører nedlæggelse af Lund lodseri.

· Brotakst ved Østre Stenmole med Skibsbro (finansieret af Peter Brønnum Scavenius).

· Havnefoged-Hus opføres og Vestre mole etableres / Havnebassin indvies (finansieret af P B Scavenius).

· Flintovn, Kalkovn og Cementfabrik (Jacob Frederik Scavenius), senere Kemifabrik og Maskinfabrik.

· Dansk Flinteksport startes af C F Christiansen fra Holtug og eksporterer i ca. 90 år til hele verden.

· Navnet Rødvig bliver officielt da Jernbanen åbner: Turisme (Badeby) og Sommer-Pensionater blomstrer.

· Boesdal indvinder landbrugskalk og brænder kalk til fremstilling af mørtel.

· Fiskeri Havn indvies under krigen. Fiskerihavn udvides i 1975 og areal udvidelse igen i 1999.

· …Biograf og diverse forretninger langs Østersøvej og Hovedgaden.

Varighed ca. 1½ - 2 timer

Tilmelding foregår via Roklubbens hjemmeside HER

Foredraget er GRATIS

ALLE er velkomne!

Roklubben Stevns - Fiskerihavnen 13 - 4673 Rødvig Stevns - Tlf. 5650 6950